دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397

گزارش تصویری

منوي هاي تصويري

سایت های مرتبط

 

رسول اكرم صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله : اَلعِبادَةُ سَبعونَ جُزء، اَفضَلُها جُزءً طَلَبُ الحَلالِ عبادت هفتاد جزء است و بالاترين و بزرگترين جزء آن كسب حلال است. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال

كتابخانه هاي عمومي شهرستان دهلران

معرفي:به نام خداوند جان وخرد
كزين برتر انديشه بر نگذرد
براي كتاب و دوستدارانش
مملو از نوشيدن عرفانم،كوچه هاي مستي «بايزيد» از كدام سوست؟بگذار«اوليورتويست»بينواي سرزمين «ديكنز»‌باشم،بگذار«مولويِ» رها ازچشم هاي «شمس»‌بمانم،بگذار«ژوليتِ»و«رومئويِ» ناچار از مرگ،بادستان بيچاره آفرينِ «شكسپير»يا«زليخايِ» به دردِ بلوغ گرفتارآمده ي «يوسف»باشم،اما از من نخواه تا در هواي كتاب تنفس نكرده، به تاريكاي ندانستن بروم. بگذار تا در هواي آكنده از دانايي، گامي بردارم.چه قدر لبريزم ازعطش هاي دانستن .مرا پياله هايي از قصه هاي «اندرسن كريستين» مرا جام هايي از ميخانه ي واژه هاي خيام ببخشيد.
شهوتِ پذيرش كتاب در روحم،شوقِ رعشه انگيزِ نوشتن، در انگشتانم،حس بلوغ رسيدن در ژرفناي ازهم دريده ي چشمانم،به كجايم مي كشند؟آي اي ساكنان قفسه هاي به جا مانده ازقلم به دستانِ نيمه شبانِ پيش از اين!در من جويشِ كدام مُلايِ از خلق بُريده، سربرآورده است؟در من سئوال چشمان كدام ديوانه يَ شب نخوابي، بيدار، به نزديكاي سَحرَم بُرده است. آيا تمامي دانش،روانِ مرا به جويباران جاري فلسفه پيوند خواهد داد؟آيا سخنانِ آيينيِ هيچ مسيحا يي به قله هاي آرامشم خواهد بُرد؟از اجتماع چون رياضت كشانِ رنج به انزواي تنهايي خويش آمده ام،زبانِ هيچ دانايي به استدراك رياضيات پيچيده ي تقديرم، به فتح نخواهد رفت.بيماري ام را در گنجه هاي علم مجوييد؟ هنرِعشقم چنان سربرآورده ازعميقِ رگانم،كه سعدي ام به غزل، و هدايتم به نوشتن،درمانم نيست.جغرافياي كدامين جنون در من پهنا گسترده است؟ از تبار كدامين تاريخ از ياد رفته ام؟ از هر چه و از هر كدامم،مرادردي است بي درمان،مراشوري است ،بي پايان كه تنها كتابم التيام است.

موقعيت جغرافيايي شهرستان دهلران :
شهرستان دهلران6229 كيلو متر مربع گستردگي داردو35%كل مساحت استان ايلام را شامل   مي شود.در210 كيلو متري جنوب غربي ايلام در دشت واقع شده ،از طرف شمال شرقي به شهرستان آبدانان و از شمال به شهرستان مهران،از سوي جنوب به انديمشك و شوش و دشت آزادگان در خوزستان و از جهت غرب به كشور عراق و از سوي مشرق به شهرستان هاي آبدانان و دره شهر محدود مي شود.
داراي 3 بخش،6 دهستان و 65 روستا مي باشد.
شهرستان دهلران در آيينه تاريخ :
يكي از شهرهاي غربي و مرزي ايران است كه از شهرهاي مهم استان ايلام به شمار مي رود.داراي سابقه تاريخي بسيار كهن و موقعييت جغرافيايي است كه از لحاظ راهبردي اهميت فوق العاده اي داردو از ارزش سنتي فراواني برخوردار مي باشد.
اين منطقه حدود 8000سال پيش از ميلاد از دو گونه نبات يعني گندم و جو و دو گونه جاندار يعني بز و ميش استفاده كرده اند.تپه هاي علي كش موسيان در اين منطقه واقع شده است كه اولين سفال ساخته بشر متعلق به يافته هاي اين تپه است.از كاوش ها و پژوهش هاي به عمل آمده اين نتيجه استنباط مي گردد،كه انسان در فاصله سال هاي 7500 تا5500 پيش از ميلاد در اين منطقه به اهلي كردن گاو،كشت دانه هاي گياهان تازه اي مانند عدس،ماش و كتان توفيق يافته است.شايد نخستين شيوه ي كوچ نشيني از دهلران و سرزمين هاي متعلق به آن آغاز شده است. ساختن خانه هايي باخشت هاي پخته براي اولين بار در دهلران ديده شده است. تحقيقات نشان مي دهد كه استفاده از كشت آبي با كشاندن مسير رودها به زمين هاي كشاورزي تو سط دهلراني انجام گرفته است.
وجه تسميه :نظرات مختلفي وجود دارد.اما به هرحال از دو واژه ي ده+لران تركيب شده  است.
وضعيت فرهنگي :
شهرستان دهلران از لحاظ فرهنگي داراي استعدادها و توانمندي هاي مخصوص خود است. همه ي مردم اين شهرستان منهاي برخي افراد سالمند كه در عشاير و يا روستاها زندگي مي كنند،از توانايي خواندن و نوشتن برخوردار ند.مردم با مسائل روز كشور و جهان كماكان آشنا بوده و به خوبي اتفاقات روز را در ك مي كنند. دانش و خردورزي از محاسن بسيار خوب انديشه هاي آنان است.وجود كتابخانه ها،كتاب فروشي ها،باجه هاي مطبوعاتي و فروشگاه هاي عرضه محصولات فرهنگي ،همچنين درخشش دانش آموزان ؤ دانشجويان،داشتن دانشگاه هاي آزاد،پيام نور و علمي كاربردي همه نشان از شهرستاني مي دهد كه پابه پاي فرهنگ جامعه حركت كرده است و از پويايي نمانده است.

پيشينه مذهبي،ادبي و فرهنگي :
اين مردم پيرو مكتب اسلام و مذهب شيعه بوده و هستندو از ابتدا براين اعتقاد راسخ و ادبيات ديني و مذهبي  با استواري كامل بوده اند.و از فرهنگي اسلامي-ايراني برخوردارند.

از لحاظ وضعيت قومي-مذهبي :
از 3 عشيره ي لـر ، کرد و عرب متشكل شده اند.كه 100%شيعه ي 12 امامي مي باشند.
ريشه و نفوذ اسلام در ميان مردم :بسيار قوي و قابل ستايش است.
آداب و رسوم :‌
با توجه بر غلبه ي شهرنشيني بر فرهنگ روستايي مي توان گفت كه آداب و رسوم آنچنان قديمي را نمي توان در اين شهرستان مشاهده كرد،اما به هر حال در روستاها و عشاير هنوز ادابي از فرهنگ گذشته،چون بازي هاي بومي،سورو سوگ هاي چون اسب دواني و چمر باقي است.

ويژگي هاي فرهنگي :
 همان طور كه در بالا اشاره شد، اين شهرستان از فرهنگ به خصوصي كه با فرهنگ روز جامعه تفاوت داشته باشد،ندارد همان هايي بود كه در بالا گفته شد.
قابليت هاي فرهنگي :
ذوق و اشتياق و ابتكارات جوانان در رشته هاي هنري –ادبي و اشاره به نيروهاي شاخص در سطح شهرستان ،دليلي بر قابليت هاي فرهنگي اين شهرستان است.

معضلات فرهنگي :
1-    كمبود برنامه هاي فرهنگي و ضعيف بودن سيستم هاي تبليغي در بين مناطق روستايي و عشايري دورافتاده و عدم اطلاع رساني موثر به اقشار از عمده مشكلات فرهنگي اين شهرستان است.

وضعيت سياسي :
اين شهرستان با جمعيتي بالغ بر 70000 هزار نفر از حيث اعتقادات مذهبي و از لحاظ قوميتي به سه ايل بزرگ لـر ، کرد و عرب تقسيم مي شود. از نظر سياسي وفادار به نظام و ارزش هاي ديني بوده و اين واقعيت را در مناطق مختلف كشورثابت نموده اند.نمونه بارز آن كه به عنوان شناسنامه زرين اين مردم در نظام اسلامي مي درخشدحضور 8 سال در دوران دفاع مقدس و صيانت از مرزهاي بين المللي ،مشاركت مردم در مراسم مذهبي و ملي،حضور در اجتماع بزرگ نماز جمعه از نمونه هاي بارز بينش سياسي اين مردم است.در بحث موضوعات سياسي،احزاب و جناح هاي سياسي به صورت محسوس و فعال به شكلي كه عضويت عامه ي مردم را به دنبال داشته باشددر حد موثر نيست .
وضعيت اقتصادي :
شهرستان دهلران به جهت وضعيت، سرزميني منطقه اي با قابليت كشاورزي و دامداري و صنعتي مي باشد بگونه اي كه بيش از 300 هزار هكتار زمين كشاورزي و يك ميليون دام بومي در آن وجود دارد در بخش نفت و گاز روزانه بيش از 100هزار بشكه نفت توليدواستخراج مي شود.داراي بندهاي انحرافي:‌دويرج،پهله پرچينه،تونل انتقال دشت عباس و صدها چاه عميق اراضي دهلران را تحت پوشش دارد.كارخانه هاي بزرگ و كوچك در سطح شهرستان،شهرك صنعتي ،پيش بيني بازارچه مرزي،پالايشگاه نفت،كارخانه پتروشيمي،كارخانه سيمان،مهمترين  پارامترهاي اقتصادي شهرستان مي باشند.
جمعيت : طبق آمارگيري سال  85 : 70000 نفر
زبان و گويش ها : لـري ، کردی و عربي
وضعيت اجتماعي :‌
مردم شهرستان داراي خلق و خويي گرم و عاطفي،مهمان نواز در سردي و گرمي هاي روزگار پشت و پناه همديگر مي باشند.شب نشيني ها و مراواده بين مردم از عادات هميشگي آنان است. مراسمات شادي و عزاداري ها را به كمك همديگر راه مي اندازند. و بسيار به هم وابسته اند.
مهاجرت :‌
تمركز پراكنده نشينان حواشي شهر در شهرك ها ،و كوچ برخي از خانوارهاي روستايي به شهر جهت دسترسي به امكانات شهري را ازمهاجرت هاي اتفاق افتاده در اين شهرستان است.
اقوام و عشاير: لر، کرد و عرب
اقليت هاي ديني :‌وجود اقليت هاي ديني در اين شهرستان منفي است.
مراكز مهم تاريخي و زيارتي :
الف) بناهاي تاريخي و طبيعي :
1-    غارر خفاش در 6 كيلومتري شمال دهلران
2-    چهارطاقي يا آتشكده ي قنيفردر بخش زرين آباد
3-    تپه موسيان معروف به غران در بخش موسيان
4-    تپه علي كش واقع در 7 كيلو متري شرق دهلران
5-    تپه چغا سفيد در 1 كيلومتري جنوب دهلران
6-    ديوار حجاري شده دوران ساسانيان در ميمه زرين آباد
7-    چشمه قير واقع در 5 كيلو متري شرق دهلران
8-    قلعه شياخ در بخش زرين آباد


ب)مراكز تفريحي :
1-    آبگرم –آب درماني دهلران در 5 كيلو متري شمال دهلران
2-    شهر بازي در پارك لاله و پارك شكوفه شهر دهلران
3-    شهر بازسازي شده موسيان واقع در 21 كيلومتري شهر دهلران
ج) اماكن متبركه و زيارتي
1- امام زاده سيد اكبر (ع) در 7 كيلومتري شهر دهلران
2- امام زاده سيد ابراهيم قتال (ع) در 25 كيلومتري جنوب غربي دهلران
3- امام زاده سيد فخرالدين (ع) در بخش زرين آباد
4- امام زاده سيد ابراهيم (ع)در بخش زرين آباد
5- امام زاده سيد ناصرالدين(ع)‌در بخش زرين آباد
6-امام زاده عباس(ع) در بخش موسيان
7- جابر انصار (ع) در بخش مركزي دهلران
8- سيد يوسف در بخش موسيان
9- مزار شهداي جنگ تحميلي واقع در 7 كيلومتري شهر دهلران
10- معراج شهداي شرهاني
الف)مراكز آموزشي شهرستان :
1- دانشگاه پيام نور 1585 نفر دانشجو2- دانشگاه پيانور موسيان 117  نفر دانشجو3- دانشگاه علمي كاربردي دهلران 162 نفر دانشجو4- دانشگاه آزاد987 نفر دانشجو
دانش آموزان دهلران 7678نفر با 170 آموزشگاه-موسيان،2940 دانش آموز و 51 آموزشگاه
زرين آباد2092 دانش آموز با 46 آموزشگاه

تعداد دانش آموزان سطوح مختلف شهرستان(پسر-دختر)

مقطع    تعداد دانش آموزان پسرشهرستان
        جمع
كودكستان        258
ابتدايي        2498
راهنمايي        1668
متوسطه        2081
پيش دانشگاهي        210
جمع كل        6715

مقطع    تعداد دانش آموزان دخترشهرستان
        جمع
كودكستان        276
ابتدايي        4493
راهنمايي        1420
متوسطه        1856
پيش دانشگاهي        337
جمع كل        8382

تعداد دانش آموزان درشهرستان :12710 نفر و 267 آموزشگاه
مدارس غير انتفاعي و تعداد دانش آموزان:1 دبستان با 103 دانش آموزدر شهر دهلران
ب)‌آموزش عالي
موقعييت مركز آموزش عالي :
اين شهرستان داراي 2 دانشگاه پيام نور در شهر دهلران و شهرموسيان و 1 دانشگاه آزاد و دانشگاه علمي كاربردي در شهر دهلران است.
تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي
دانشگاه پيام نور دهلران

رديف    نام رشته تحصيلي    تعداد مرد    تعداد زن
1    علوم تربيتي                       74    303
2    زبان  و ادبيات فارسي          48    159
3    حسابداري    104    240
4    علوم اجتماعي    112    234
5    علوم سياسي    53    62
6    مديريت بازرگاني    29    48
7    الهيات    10    64
8    مترجمي زبان انگليسي    6    8
9    رياضي    8    23
جمع    444    1141

•    دانشگاه پيانور موسيان 117  نفر دانشجو

دانشگاه علمي كاربردي دهلران

   رديف
    رشته تحصيلي    تعداد دانشجو    زن    مرد
1    فناوري اطلاعات    90    43    47
2    حسابداري صنعتي    57    34    23
3    جوشكاري صنعتي    15    -    15
جمع    162    77    85

دانشگاه آزاد اسلامي دهلران

رديف    نام رشته گرايش    
جنسيت
    
تعداد
        زن    مرد    زن    مرد
1    مقطع كارداني رشته علمي حسابداري    *        20    
2    مقطع كارداني رشته علمي حسابداري    *        5    
3    مقطع كارداني رشته كامپيوتر    *        42    
4    مقطع كارداني رشته كامپيوتر    *        42    
5    مقطع كارداني رشته علمي كاربردي نرم افزار    *        20    
6    مقطع كارداني رشته مديريت بازرگاني    *        54    
7    مقطع كارداني رشته آموزش زبان انگليسي    *        13    
8    مقطع كارداني رشته علمي كاربردي پتروشيمي    *        1    
9    مقطع كارداني رشته معماري كار و دانش    *        12    
10    مقطع كارداني رشته علمي حسابداري        *        5
11    مقطع كارداني رشته كارداني فني عمران        *        21
12    مقطع كارداني رشته كامپيوتر        *        64
13    مقطع كارداني رشته كامپيوتر        *        48
14    مقطع كارداني رشته علمي كاربردي نرم افزار        *        18
15    مقطع كارداني رشته مديريت بازرگاني        *        133
16    مقطع كارداني رشته آموزش زبان انگليسي        *        7
17    مقطع كارداني رشته الكترونيك        *        96
18    مقطع كارداني رشته الكترونيك        *        239
19    مقطع كارداني رشته مكانيك خودر        *        22
20    مقطع كارداني رشته علمي كاربردي پتروشيمي        *        23
21    مقطع كارداني رشته معماري        *        18
22    مقطع كارداني رشته معماري كار و دانش        *        62
جمع كل    209    778

*اين شهرستان داراي يك حوزه علميه(فاطميه) مي باشد .

كتابخانه ها :كتابخانه ها در اين شهرستان از سال 1373 به بعد تاسيس شدند .
هفته ی کتاب در شهرستان دهلران در آبان ماه فرصتی دوباره است تا به جذب جوانان به سوی جغرافیای فرهنگی که کتابخانه ها باشند،پرداخت.
شور و حال خانواده ی کتاب در آبان ماه امسال ،آن چنان دیدنی بود که هر دوستدار کتابی را سر آن نبود که این هفته ی همایون به آخر برسد.کتابداران فضای کتابخانه ها را آراسته بودند،کتاب خوانان با اشتیاق قابل وصف دیگری از خانه به کتابخانه راه می افتادند.کتاب ها در قفسه ها به روی مراجعان شان لبخند می زدندو یکی از ناشران که در طول این هفته ی خجسته مهمان  سالن کتابخانه سعدی دهلران شده بود،علاقه مندان کتاب را به دور کتاب فراخوانده بود.دانش آموزان مدارس با دعوت کتابخانه به اتفاق مربیان و معلمین به خرید کتاب می آمدند.کتابداران به دیدار مسوولین می رفتند و مشکلات شان را بازگو می کردند و از موفقیت های کاری شان که ناشی از همکاری مجدانه ی مدیریت محترم کتابخانه های استان بود،می گفتند.خلاصه هفته ی کتاب در شهرستان دهلران ،دیدنی تر از هرسال برگزار گردید.
اهدای کتاب از خانه ی کتاب به مدارس،دانش آموزان را شیفته ی کتابخانه ها کرده است.حال هر دانش آموزی که راهش به این نهاد های مقدس افتاده است به خوبی می داند که کتاب تفکر جامعه است. کتاب دوست بی بدیلی است که آدمی باید تا پایان زندگی به همراه خود داشته باشد.
صحبت های اعضا :
یکی از مراجعین بعد از سلام به کتابدار ما می گوید:از این که عضو کتابخانه ی سعدی هستم بر خویش می بالم،چون کتاب ها ی این کتابخانه از محتوایی بی نظیربرخوردار است.
دانشجویی که ترم های پایانی خود را می گذرانداز صفا و صمیمیتی که در بین کتابداران،کتاب واعضا وجود دارد ،سخن به میان می آورد.
مادر یکی از کودکان عضو از فقیر بودن قفسه ی کودک ابراز نارضایتی می کند،ودرخواست آن  دارد که کتابخانه باید از لحاظ کتاب کودک غنی تر شود.
خانمی میان سال که سال هاست عضو کتابخانه ی عمومی سعدی است و تقریبا هرروز از سالن مطالعه ی آن استفاده می نماید می گوید: امسال کتابخانه رونق بیشتری گرفته است و قابل توجه تر این که کمبودروشنایی این مکان دوست داشتنی با نصب لامپ های مهتابی و کم مصرف ،برطرف گردیده واین نشان از آن دارد که مسوولین مربوطه چه مقدار به رفاه اعضا می اندیشند.

اين شهرستان داراي 5 باب كتابخانه ي عمومي و يك باب كتابخانه مشاركتي و دو باب كتابخانه ي امور مساجد كه شامل:
1- كتابخانه ي عمومي سعـدی  :  با مخزني بالغ بر 23000 هزار جلد كتاب
2- كتابخانه ي عمومي شهید آوینـی : با مخــزني بالـغ بر 9561 جلد كتــاب
3- كتابخانه ي عمومي بوعلی سینا موسيــان : با مخــزني بالـــغ بر 10351 جلــد كتــاب
4- كتابخانه ي عمومي مولوی پهله زرين آباد : با مخــزني بالغ بر 9239 جلد كتاب
5- كتابخانه عمومي رودکی ميمه زرين آباد : با مخزني بالغ بر 15345  جلد كتاب
6- كتابخانه مشاركتي انديشه دانشگاه پيام نور دهلران : با مخزني بالغ بر 11264 هزار جلد
6- كتابخانه مسجد جامع و مسجد صاحب الزمان : با مخزني بالغ بر 12000 جلد كتاب

مخزن اين كتابخانه ها در مجموع داراي 90760 جلد كتاب در موضوع هاي مختلف علمي ، فرهنگي ، سياسي ، تاريخي ، اجتماعي ، رمان ، داستان ، كتاب هاي كمك درسي و كتاب هاي كودكان و نوجوانان است . اين كتابخانه ها داراي بخش خانه خبر است كه مشتاقان به مطالعه، روزنامه ها و مجلات همه روزه به كتابخانه مراجعه مي نمايند  و از آن بهره مند مي گردند .  منابع اين بخش شامل هفته نامه هاي استان ، مجله ها و ماهنامه هاي مختلف است كه از طريق دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي در اختيار كتابخانه قرار داده مي شود . سالن مطالعه مجزا براي برادران و خواهران با امكانات لازم از قبيل ميز وصندلي و فضاي مطالعه مطلوب هر روزه از ساعت 30/7 صبح تا ساعت 30/19 بعد از ظهر پذيراي دوستداران مطالعه مي باشد. اعضاي كتابخانه هاي شهرستان دهلران  اعم از برادران و خواهران از قشرهاي مختلف دانشجو ، دانش آموز ، فرهنگي ، طلبه ، كارمند ، و ... است .
كتابخانه هاي شهرستان  دهلران در راستاي اهداف خود و ارتقاي سطح اطلاع رساني و در جهت شناساندن فرهنگ كتاب  و كتابخواني به نسل جوان مخصوصا دانش پژوهان و دانشجويان در عرصه علم و فرهنگ اقدام به انجام فعاليت هاي تبليغي به مناسبت هاي مختلف از طريق توزيع سي دي هاي آموزشي ، چاپ پوستر ، پلاكارد ، بروشور و تراكت هاي تبليغاتي بصورت گسترده در سطح شهر اقدام نموده و خدمات اين كتابخانه ها و نقطه نظرات مردم و ميزان رشد روز افزون مراجعين به اين كتابخانه و افزايش تازه هاي كتاب به اين كتابخانه مبين تاثير شگرف برنامه هاي جنبي در قالب فعاليتهاي  فرهنگي وهنري مي باشد .

قسمت هاي مختلف كتابخانه ها :
1- سالن مطالعه : بصورت دو سالن های  مجزا با امكانات لازم جهت مطالعه براي خواهران و برادران در تمام هفته در اختيار دانش دوستان   مي باشد .
2- واحد رايانه : كه با همت اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان در دو كتابخانه سعدی  و شهید آوینی دهلران ،  موسيان ، پهله و ميمه زرين آباد  راه انداز شد .
3- مخزن كتابخانه ها  : كه داراي 90760 جلد كتاب در زمينه علوم مختلف كه تمامي آنها به روش دهدهي ديويي طبقه بندي شده و تازه هاي كتاب نيز پس از سازماندهي بر اساس روش مذكور در مخزن تنظيم مي شود .
4- بخش نشريات : الف ) روزنامه ها: دو عدد ب) هفته نامه ها : 4 عدد ج)‌ دو هفته نامه : 5 عنوان – ماهنامه : 67 عنوان – دو ماهنامه : 5 عنوان- فصلنامه :11عدد
5- سالن آمفي تئاتر با ظرفیتی بالغ بر 180 نفر .
6- بخش کودکان
7- خانه کتاب : که جدیدترین تازه های کتاب پس از نشر از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی و ناشرین کشور به صورت هفتگی به این اداره واصل می شود .
8- بخش مرجع
9-    بخش اینترنت :


 

 

 

نظرات   

 
+1 #1 sajad kurd 1392-09-19 14:55
سلام با ارز ادب .میخواستم بگم که کتاب خانه از نظر وسایل گرمایشی دچار ضعف است لطفا پیگیری شود با تشکر :cry:
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

ورود کاربران